Centrum voľného času Veľké Kapušany   SZIK Nagykapos

Kínálatunkból


Szakköreink ajánlata 2015 - 2016-os iskolaévben

Modern tánc óvodásoknak és alapiskolásoknak – Célja fejleszteni a gyerekek kreativitását, koordinációs képességeit, megerősíteni a helyes testtartást. Játékosan és észrevétlenül fejlesztjük a gyerekek mozgáskultúráját, ritmusérzékét, önbizalmát megfelelő módszerekkel és táncokkal.

ZUMBA – 6 és 15 év közötti alapiskolás gyerekek részére. Szakkörünk tagjai szabadidejüket tánccal és mozgással töltik. Óráinkon különböző koreográfiákat tanulnak meg.

Néptánc – Szakkörünk célja, hogy megismertessük gyerekeinket a népi kultúrával és annak hagyományaival. A mozgás segítségével fejlesszük a gyerekek kreativitását és ritmusérzékét. A tánc segít a helyes testtartás kialakításában és az egyensúlyérzék fejlesztésében. Néptánc szakkörünk irányzata a gyerekjátékok, mondókák, énekek és táncok elsajátítása.

Angol nyelvű kommunikáció – Játékos kommunikáció óvodás gyerekek részére, helyes kiejtés gyakorlása, szókincs bővítése a hétköznapi konverzáció során, szójátékok.

Szlovák nyelvű kommunikáció – Játékos kommunikáció óvodás gyerekek részére, helyes kiejtés gyakorlása, szókincs bővítése a hétköznapi konverzáció során, szójátékok.

Alkotás – fontos hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek az adott nyelvel, célunk, hogy a kicsik játékosan sajátítsanak el alapvető kifejezéseket, és hogy megszeressék az Angol nyelvet.

Rajz – Szakkörünk a helyi gyermekotthon gyerekei részére nyílott. Foglalkozásainkon a gyerekek rajztudását fejlesztjük. Új rajztechnikákat és módszereket sajátítanak el szakkörünk tagjai.

Ügyesek vagyunk – Speciális szakkör a helyi gyermekotthon
6 - 18 év közötti gyerekei részére. Szakkörünk rajzot, alkotást, mozgást és táncot tartalmaz, de természetesen nem marad el az informatika sem.

Internet szakkör – Információk keresése és feldolgozása, virtuális kommunikáció, (blog, e-mail, chat) biztonságos szörfözés az interneten, online zene, játékok, piackutatás (olcsóbb vásárlás az internet segítségével) google translate, google maps stb.

Futball szakkör - Órarend szerinti tréningek, kondíciós felkészítés, bajnokságok. Labdakezelési technika és készség fejlesztése, fejelés, játék rendszerek. A sportkészségek fejlesztése. Tréningek a tornateremben.

Floorball szakkör - Rendszeres tréningek, játékszabályok, játékrendszer, kondíciós felkészítés, védő és támadójáték, lövéstechnika. Sportadottságok bővítése, fejlesztése. Tréningek a tornateremben.

Sakk szakkör - A sakkjáték szabályainak elsajátítása, játéktechnikák, játékkombinációk, sakktudás fejlesztése, taktikus és logikai gondolkodás fejlesztése, kombinatorika.

Klub tevékenység

Baby klub – A gyerek nevelés egy igazi kihívás a szülők számára, ami nem enged túl nagy mozgásteret a főként az anyukák számára. Ebben szeretnénk segíteni. A baby klubban az édesanyák lehetőséget kapnak egy kis kikacsolódásra és ami a legfontosabb tapasztalat cserére, a gyermekneveléssel kapcsolatos mindennapi nehézségek átbeszélésére.

Relax Fit klub – A relax klub célja a kikapcsolódás, saját érdeklődési körnek megfelelően. A gyerekek több fajta tevékenység közül választhatnak, nyitott számukra az alkotó műhely, a csocsó és biliárd asztal, választhatnak a társasjátékok tárházából.

Info SENIOR klub –Az internet az új információ tárháza, a számítógép kezelésének ismerete azonban nélkülözhetetlen az információk megszerzéséhez. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani főként az idősebb korosztály számára.

Nyári, klub és alkalmi tevékenység

Nyári táboraink - nem tagoknak 1,00,- € - nap
Nyári táboraink - tagjainknak 0,50,- € - nap
Fit klub - tagjainknak INGYEN
Fit klub nyári tevékenység nem tagoknak 0,50,- € - óra
Fit klub iskolaévben, nem tagoknak 1,00,- € - óra
Info klub egész évben - tagoknak 0,50,- € - óra
Info klub egész évben - többiek 1,00,- € - óra