Centrum vožného času Vežké Kapušany   SZIK Nagykapos

A SZIK küldetése


Történelmünk

Szabadidőközpontunk Szlovákia keleti részén, Nagykapos városában helyezkedik el. Nagykapos, Szlovákia 73. legnagyobb városa, a kelet-szlovákiai alföldön 110 méterrel a tengerszint felett az Ung és Latorca folyók között fekszik. Városunkról joggal állíthatjuk, hogy multinacionális város. Lakosaink nemzetisége sokrétű, találkozhatunk itt magyarokkal, lengyelekkel, ukránokkal, németekkel.

Városunkról az első fennmaradt írásos dokumentum II. András magyar király idejéből, 1214-ből való. Tartalma egy Copus nevű településről szól. Nagykapos ahogyan ma ismerjük a 20. század elején jött létre. Kiskapos és a körülötte elhelyezkedő kisebb települések Csepely, Veskóc összevonásával. 29,61 km2 nagyságával és 9700 lakosával Keletszlovákia kisebb városai sorába tartozik.

Szabadidőközpontunk 2006. szeptember 13-án ünnepelte fennállásának 42. évfordulóját. Központunk fennállása folyamán többször változtatott nevet, de tevékenységének a tárgya a mai napig nem változott. Tevékenységünk alapja szabadidős foglalkozások szervezése gyerekek és az ifjúság részére.


Szabadidőközpontunk küldetése

Társadalmunkban a szabadidő központok feladata ellátni a nevelői-oktatói tevékenységet, amely az alábbi pontokból áll:

 1. Rendszeres szabadidős tevékenységek szervezése szakkörök formájában. Különböző ifjúsági klubok, népi együttesek és rendszeres ciklusokban ismétlődő hosszútávú rendezvények szervezése.
 2. Alkalmi tevékenységek szervezése, egyszeri vagy rendszeres formában
 3. Egyéni foglalkozás az ifjúság különböző rétegeivel. Tehetségek továbbfejlesztése, egészség-károsult tanulók foglalkoztatása, nevelési problémákkal küzdő diákok foglalkoztatása a szabadidőben.
 4. Spontán tevékenységek szervezése, üdülési és relaxációs programok szervezése.
 5. Szünidei programok szervezése, nyári táborok és szaktevékenységek formájában
 6. Szabadidős programok szervezése nem csak kizárólag az ifjúság, de a szülők és családtagok számára is.
 7. Bemutatók és különböző versenyek szervezése.
 8. Együttműködni a különböző társadalmi és természetvédő szervezetekkel, iskolákkal, metodikus központokkal és egyéb szervezetekkel.

A szabadidőközpont alapfunkciói

Aszabadidőközpont alapfunkciója a diákság és ifjúság, alábbi oktatással és neveléssel szemben támasztott igényeit ellátni:

 • Üdülési-pihenési, relaxációs funkció. A tanulók pszichikai és a stressz által okozott leterheltségének feloldása.
 • Nevelési funkció. A pozitív kapcsolatok elmélyítése és fejlesztése érzelmi, esztétikai, enviromentális téren.
 • Önmegvalósító funkció. A tanuló ifjúság kreativitásának fokozása. Az esztétikai, etikai, kommunikációs adottságok fejlesztése.
 • Prevenciós funkció. Rávezetni ifjúságunkat a szabadidő ésszerű eltöltésének módszereire. Harcolni a negatív társadalmi jelenségek ellen az ifjúság körében.


A szabadidőközpont specifikus funkciói

 • Metodikai és koordinációs funkció - Együttműködés az iskolákkal és a neveléssel foglalkozó intézményekkel. Különös figyelemmel együttműködni az iskolai nevelési tanácsadókkal, osztályfőnökökkel és a különböző iskolai létesítmények dolgozóival akik szabadidős tevékenységeket fejtenek ki munkájuk során.
 • Fejleszteni az tanulók személyiségét. A társadalmi és történelmi kincseink megőrzésének szellemében.
 • Az önmegvalósítás fejlesztése. Pozitív gondolkodásmód és az életöröm érzésének táplálása ifjúságunkba.
 • Kiegyenlíteni az anyagilag hátrányos helyzetű családból származó gyerekek szociális kommunikációból eredő hátrányait.
 • A társadalmilag nem kívánatos viselkedési formák megelőzése az ifjúság körében. Részvétel a Nemzeti kábítószer ellenes programban. Gátat vetni mindennemű függőséggel szemben az ifjúság köreiben.
 • A családi nevelés támogatása minden elérhető formában. Házastársi és szülői nevelés, az ifjúság családcentralizmusra való nevelése.
 • A gyengébb tanulók támogatása, felkészítése a tanításra, a tanulmányi előmenetel javítása.
 • Továbbképzés lehetőségeinek a megteremtése. Felnőtt képzés biztosítása és egyéb oktatási-nevelési szolgáltatások biztosítása az ifjúság és a széles nyilvánosság részére.


Szabadidőközpontunk három fontos részlegből áll: Munkatársaink : klikk ide