Centrum vožného času Vežké Kapušany   SZIK Nagykapos

Dokumentumok


2011. január 1-től van érvényben az 546/2010 sz. törvény, a szerződések, számlák és megrendelések közzétételéről az interneten a falvak, városok, önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények részére, pl. iskolák, múzeumok stb. A törvény elrendeli a jogi személy internetes oldalán minden szerződés közzétételét, amit 2011. január 1. után írtak alá, csakúgy mint az árúkért és szolgáltatásokért kifizetett számlákat és megrendeléseket is. A szerződés hatálybalépésének időpontja a közzététel napja, s amennyiben ez nem történik meg 3 hónapon belül a szerződés érvényét veszti. A számlákat és megrendeléseket 10 napon belül közzé kell tenni.


Közzétett dokumentumaink, szlovák nyelven


  • Szerződések

  • Számlák

  • Megrendelések

  • Jelentés az oktató-nevelő munkáról