Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Správy o Výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Veľké Kapušany


P.č. Názov Dátum schválenia
12 Celoročný plán práce - Školský rok 2017/2018 04.10.2017
10 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2016/2017 27.09.2017
10 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2015/2016 27.10.2016
9 Celoročný plán práce - Školský rok 2016/2017 30.09.2016
8 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2014 - 2015 9.11.2015
7 Celoročný plán práce CVČ Veľké Kapušany v školskom roku 2015 - 2016 25.9.2015
6 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2013 - 2014 16.10.2014
5 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2012 - 2013 15.10.2013
4 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2011 - 2012 15.10.2012
3 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2010 - 2011 19.12.2011
2 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2009 - 2010 05.11.2010
1 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom zariadení v školskom roku 2008 - 2009 07.12.2009