Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Zmluvy


P.č. Názov Dátum
55 Darovacia zmluva - Nadácia Pontis 12.03.2021
54 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom 29.12.2020
53 Zmluva o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho 28.12.2020
52 Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží PMR a PSR 24.01.2020
51 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho 15.01.2020
50 Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania dobrovoľnickej činnosti 22.11.2019
49 Zmluva o spolupráci s metodicko-pedagogickým centrom 18.11.2019
48 Zmluva o zabezpečenie podmienok vykonania absolventskej praxe 27.10.2019
47 Zmluva o dielo - vykonávanie úluh pezpečnostno-technickej služby 01.10.2019
46 Dohoda o nájme nebytových priestorov , ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 01.10.2019
45 Zmluva darovacia - Nadácia Pontis 21.08.2019
44 Zmluva o poskytovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby 29.05.2019
43 Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 22.01.2019
42 Dohoda o nájme nebytových priestorov , ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 03.01.2019
41 Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania dobrovoľnickej činnosti 19.10.2018
40 Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 17.10.2018
39 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 28.09.2018
38 Zmluva o dielo - vyhotovenie prenosných golfových dráh 28.09.2018
37 Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Veľké Kapušany 17.09.2018
36 Zmluva o dielo - vyhotovenie účelnej drevenej steny 09.07.2018
35 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 17.05.2018
34 Dohoda o organizovaní okresných súťaží, PMR a PSR 24.01.2018
33 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 21.12.2017
32 Dohoda o organizovaní okresných súťaží, PMR a PSR 31.01.2017
31 Dohoda o nájme nebytových priestorov teľocvična, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho,
Veľké Kapušany
02.10.2017
29 Dohoda o nájme nebytových priestorov , ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 22.12.2016
28 Dohoda o nájme nebytových priestorov , ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 30.09.2016
27 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2016, Mesto Veľké Kapušany 30.09.2016
26 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2016, Mesto Veľké Kapušany 29.04.2016
25 Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 11.03.2016
24 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 04.01.2016
23 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 23.09.2015
22 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, T-Com a.s. 25.08.2015
21 Zmluva o fin. a org. zabezpečení súťaží, OÚ KE-odbor školstva 07.02.2014
20 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 08.01.2014
19 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany 01.10.2013
18 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2013, Mesto Veľké Kapušany 30.09.2013
17 Zmluva o fin. a org. zabezpečení súťaží, ObÚ KE-odbor školstva 16.04.2013
16 Zmluva o fin. a org. zabezpečení súťaží, ObÚ KE-odbor školstva 26.03.2013
15 Zmluva o poskytovaní služieb freeSAT, UPS DTH S.á r.l. 18.12.2012
14 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávanie absolventskej praxe, ÚPSVR 29.10.2012
13 Dohoda o nájme nebytových priestorov, ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho 28.09.2012
12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, T-com a.s. 25.09.2012
11 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, T-com a.s. 25.09.2012
10 Zmluva o elektronickej komunikácii, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. 06.09.2012
9 Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012 18.04.2012
8 Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012 02.03.2012
7 Nájomná zmluva, PKa-finance s.r.o. 05.12.2011
6 Zmluva o pripojení, Orange Slovensko s.r.o. 22.09.2011
5 Zmluva o pripojení služby a nájme KZ, T-Com 06.09.2011
4 Zmluva o finančnom príspevku č. SK-21-57-2011-R3 19.08.2011
3 Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2011 20.04.2011
2 Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2011 02.03.2011
1 Zmluva o bežnom účte 26.01.2011