Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Florbalový turnaj CVČ


Centrum voľného času sa zapojilo do projektu ZOBER LOPTU NIE DROGY s florbalom pod názvom COPUS florbalová liga. V rámci neho zrealizovalo 1. florbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil dňa 19.10.2017. Ďalší turnaj sa uskutoční 16.11.2017 od 12.30 hod.

      Späť