Centrum volného casu Velké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

O zákone


Od januára 2011 platí zákon c. 546/2010 Z.z., o zverejnovaní zmlúv, faktúr a objednávok na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené, napríklad školy, múzeá. Zákon ukladá povinným osobám zverejnit všetky zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ale aj faktúry za tovar a služby a tiež vystavené objednávky na svojom webovom sídle. Zmluva nadobudne právoplatnost až dnom zverejnenia, ak k zverejneniu nedôjde do 3 mesiacov, zmluva stráca právoplatnost. Lehota na zverejnenie faktúr a objednávok je do 10 pracovných dní.


Vyberajte z dokumentov


  • Zmluvy

  • Faktúry

  • Objednávky

  • Správy o Výchovno-vzdelávacej cinnosti