Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Oddelenie informatiky


O prácu na tomto oddelení je zo strany mládeže zvýšený záujem. Mládež a široká verejnosť majú k dispozícii 20 počítačových zostáv s pripojením na internet, čiastočne získaných z projektu INFOVEK - "Počítače pre školy". Vedúcim oddelenia je Mgr. Tóthová Anita. Cieľovou skupinou sú najmä žiaci základných škôl a nezamestnaná mládež. Široká ponuka záujmových útvarov dáva priestor na zdokonalenie sa v každej oblasti práce s PC.