Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Oddelenie umenia a tvorivosti


Oddelenie sa venuje činnosti talentovanej mládeže v oblasti výtvarného a úžitkového umenia. Vedúcou oddelenia je Ing. Zuzana Janičáková.