Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Oddelenie športu a turistiky


Poslaním oddelenia je starostlivos? o zdravý životný štýl mladej generácie. Vedúcim oddelenia je p. Róbert Kondás, dlhoročný futbalový tréner TJ sa venuje najmä loptovým hrám. Výchovná činnosť? prebieha v telocvični základných škôl a v priestoroch CVČ vo V. Kapušanoch.