Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Naša ponuka


 • Ponuka krúžkov
 • Klubová činnosť
 • Príležitostná a letná činnosť v školskom roku 2015-2016
 • Ďalšie informácie

 • Ponuka krúžkov

  Moderný tanec - Cieľom je hravo rozvíjať detskú pohybovú kultúru, zmysel pre rytmus, upevňovať celkové držanie tela. Zvýšiť ich sebadôveru vhodnými metódami a s tancom.


  TPH - Zumba - Je určený pre deti ZŠ vo veku od 6 do 15 rokov. Členovia krúžku trávia voľný čas pohybom a tancom. Počas hodín sa naučia viacero jednoduchých choreografií.


  Ľudový tanec - pre žiakov ZŠ a MŠ. Cieľom záujmového krúžku je priniesť deťom radosť zo spoznávania tradičnej ľudovej kultúry. Prostredníctvom pohybu rozvíjať detskú kreativitu, koordináciu pohybov spojenú s hudbou. Upevňovať celkové držanie tela, rozvíjať u detí schopnosť empatie a koncentrácie. Krúžok je zameraný na detské hry, riekanky, spev a tance.


    Komunikujeme v angličtine, pre MŠ –je dôležité, aby sa deti čo najskôr zoznámili s cudzím jazykom, preto im ponúkame tento záujmový útvar. V rámci neho si zábavnou formou osvoja jednoduché základné výrazy, pomocou ktorých si obľúbia anglický jazyk.
    Slovenský jazyk pre MŠ LNT –Hravá komunikácia v slovenskom jazyku pre deti, správna výslovnosť, rozvoj slovnej zásoby a bežnej konverzácie v slovenskom jazyku.


  Tvorenie - Rozvoj jemnej motoriky, kreativity, ale aj fantázie pomocou rôznych tvorivých techník. V rámci neho si vytvoria užitočné predmety z rôznych materiálov.


  Kreslenie pre detský domov - Záujmový útvar určený pre deti z detského domova. V rámci neho sa deti zdokonaľujú v kreslení. Je zameraný na osvojenie nových techník a metód kreslenia.


  Šikovní sme - DD Lienka - Je špeciálny záujmový útvar určený pre deti z detského domova vo veku od 6 do 18 rokov. Ide o kombináciu kreslenia, tvorenia, pohybu, tanca, ale aj počítačovej techniky.  Práca s internetom ŠZÚ – Vyhľadávanie informácii do školy a ich spracovanie, virtuálna komunikácia (blog, e–mail, chat), bezpečný internet, online hudba, hry, prieskum trhu tovarov cez net, google translate. google maps a i.


  Futbal – Pravidelné tréningy podľa rozvrhu, pravidlá a herné systémy, kondičná príprava, obrana, útok, techniky streľby. Rozvíjanie športového talentu. Tréningy v telocvični.


  Šachový – Osvojenie si techniky ťahov a herných kombinácii, rozvoj schopnosti súperiť, rozvoj logického, taktického myslenia, kombinatoriky a i.


  Floorbal – Pravidelné tréningy podľa rozvrhu, pravidlá a herné systémy, kondičná príprava, obrana, útok, techniky streľby. Rozvíjanie športového talentu. Tréningy v telocvični.


  Mládežnícky parlament - Participácia mladých na verejnom živote, tvorba mládežníckych projektov a ich realizácia, organizácia mládežníckych iniciatív, teambuilding a realizovanie vlastných aktivít.


  Klubová činnosť


  Baby klub – Výchova detí je veľkou výzvou pre každého rodiča, obzvlášť pre mamky. V tom by sme im radi pomohli v rámci nášho Baby klubu, kde im ponúkame relax, ale aj výmenu skúsenosti vo výchove detí.


  Relax fit klub – Cieľom klubu je efektívne trávenie voľného času po škole podľa vlastného výberu. Môžu si vyskúšať biliard, čo-čo, vzdušný hokej a iné spoločenské hry.


  Info SENIOR klub – Internet je zdrojom nových informácii, ale k tomu sú potrebné základné znalosti v tomto odbore. Na to nám slúži tento klub určený pre staršiu generáciu.

  Späť

  Príležitostná a letná činnosť v školskom roku 2015-2016

  Prímestské letné tábory  - nečlenovia   1,00 € - deň
  Prímestské letné tábory  - členovia   0,50 € - deň
  Fit klub - členovia ZDARMA
  Fit klub letná činnosť - nečlenovia 1,00 € - h 
  Fit klub počas školského roka nečlenovia 1,00 € - h 
  Info klub celý rok - členovia 0,50 € - h 
  Info klub celý rok - nečlenovia 1,00 € - h 
  Späť  

  Ďalšie informácie

  Termín pravidelnej činnosti: október až máj - 2 h týždenne podľa rozvrhu krúžkovej činnosti.
  Výchovné zamestnania: denne pondelok - piatok od 1300 h - 1800 h
  Stiahnúť prihlášku do záujmových útvarov v CVČ Veľké Kapušany. Formát PDF
  Informovať sa môžete prostredníctvom e-mailu (cvc@cvcvkapusany.edu.sk), resp. telefonicky (056 / 638 33 92) alebo pomocou našej web stránky (www.cvcvkapusany.edu.sk) v ponuke "Príspevky"
  Späť