Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Činnosti


Činnosť realizujeme prostredníctvom :
 • pravidelnej činnosti - formou záujmových útvarov, klubov, športových súťaží
 • príležitostnej záujmovej činnosti
 • organizovaním spontánnej klubovej činnosti, organizovaním miestnych a
  regionálnych súťaží z poverenia Obvodného úradu, odboru školstva v
  Košiciach, resp. z poverenia zriaďovateľa
 • organizovaním prázdninových relaxačných aktivít
Aktivity počas jednotlivých mesiacov pre školský rok 2015 - 2016

December

 • 21.-22. december 2015 - Predvianočná tvorba
 • 21. december 2015, pondelok - Futbalový turnaj
 • 18. december 2015, piatok - Šachový turnaj
 • 04. december 2015, piatok - Mikulášska Zumba

November

 • 26. november 2015, štvrtok- Páračka peria
 • 13. november 2015, piatok - Karaoke
 • 10. november 2015, utorok - Tvorivé popoludnie

Október

 • 29. - 30. október 2015 - Jesenné prázdniny V CVČ Veľké Kapušan
 • 26. október 2015, pondelok - Súťažíme v hre Icy Tower
 • 17. október 2015, sobota - 40.výročie šachového krúžku
 • 13. október 2015, utorok - Tvorenie z príležitosti dňa starých rodičov

September

 • Prebieha mesiac spontánnej činnosti v CVČ.