Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

2. florbalový turnaj


16.11.2017

2. florbalový turnaj v rámci projektu Zober loptu nie drogy sa konal dňa 16.11.2017. Príjemnú atmosféru vytvorili aj naše mažoretky svojim prvým vystúpením v tomto školskom roku.

  Späť