Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Zamestnanci CVČ


Interní zamestnanci

Zamestnankyňa poverená vedením CVČ

Ing. Zuzana Janičáková

E-mail: zuzana.janicakova@gmail.com
Tel. č.: 056/628-44-00
Mobil. č.: +421-918-651-639

Aktivity v CVČ :

Moja vízia o CVČ je vytvoriť moderné a flexibilné centrum voľného času pre všetkých mladých do 30-tich rokov, ktoré by umožňovalo efektívne trávenie voľného času pod vedením profesionálneho tímu. Ponúknuť atmosféru žiaduceho domáceho prostredia, kde sa deti a mládež formou rôznych krúžkov, či aktivít rozvíjajú v zdravú osobnosť. Zároveň sú chránení pred sociálno-patologickými javmi a ich aktérmi, ktoré sa samozrejme v určitej miere vyskytujú aj v našom meste. Veľkou snahou je viesť mladých pozitívnym smerom tak v zmýšľaní, ako aj v konaní ich každodenného života – predovšetkým formou hry ich učiť a vychovávať.


Pracovné zaradenie: vychovávateľka

Mgr. Anita Tóthová


E-mail: cvc@cvcvkapusany.edu.sk
Tel. č.: 056/628-44-00

Pracovné zaradenie: vychovávateľ

Štefan Skrežina

Oddelenie: športu
E-mail: skrezina.s@centrum.sk
Tel. č.: 056/628-44-00

Aktivity v CVČ :

Mojou snahou je využívanie voľného času mládeže v oblasti športu, brannej výchovy a turistiky, najmä v záujmových útvaroch futbal, nohejbal, stolný tenis, strelecký. Mládež má možnosť každý deň aj v sobotu navštevovať fit klub s možnosťou zahrať si stolný tenis, stolový futbal, šach a iné spoločenské a športové hry.


 • Iveta Bérešová

 • Pracovné zaradenie: prevádzková pracovníčka Eva Fecková
  Tel. č.: 056/628-44-00

  Externí zamestnanci

  • Mgr. Papp Ladislav
  • Ing. Mondok Jozef

  Späť